Пројектом урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву (Пројекат) је предвиђена изградња нових станова за пресељење власника и корисника чији су станови оштећени у земљотресу, који је погодио Краљево у новембру 2010. године.

У фокусу Пројекта је стамбени блок лоциран око 1.5km од центра града у Доситејевој улици, која повезује Краљево са магистралним путем ка Крагујевцу, изграђен као радничко насеље у периоду између 1947. и 1955. године. Састоји се од 16 вишепородичних стамбених зграда и 5 приземних кућа.

Зграде су изграђене у време када у Србији нису постојали анти-сеизмички грађевински прописи, те су услед земљотреса претрпеле значајна оштећења. У извештајима Комисија за процену оштећења је констатована потреба за санацијом објеката. Услови за живот у поједним од њих су такви да не задовољавају ни основне потребе станара. Процењено је да би, имајући у виду старост зграда и њихове конструктивне и функционалне карактеристике, поступци санације били сложени и неекономични.

За превазилажење овог проблема Град Краљево је припремио Акциони план, сагласан и са актуелном Стратегијом развоја Града Краљева 2015-2020, као основ за покретање иницијативе за реализацију Пројекта.

Пројектом је планирано рушење постојећих објеката и изградња нових стамбених зграда, са укупно 360 станова и око 17.000m² корисне површине на делу локације, партерно уређење локације и реконструкција и изградња инфраструктуре. Нови станови ће бити пројектовани на основу претходно спроведеног урбанистичко-архитектонског конкурса.

 

slika-KV01