ЗАВРШЕНА АРМИРАНОБЕТОНСКА КОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ I ФАЗЕ

Почетком октобра 2019. године завршени су радови на носећој армиранобетонској конструкцији зграде I фазе.

 

1-sevzap-f

2-sevzap-f

Северозападна фасада зграде I фазе