УЧЕШЋЕ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

У жељи да осигурају широки друштвени консензус, јавну подршку, социјалну одрживост и адекватне одговоре на стамбене и животне потребе становника насеља градске власти и ЈУП пружају снажну подршку активном учешћу крајњих корисника у реализацији Пројекта.

Коментари, предлози и мишљења крајњих корисника су важни за спровођење пројектних активности, а већина активности је заснована на консултацијама са корисницима, непосредно и преко њихових представничких тела.

Представничка тела (Извршни и Координациони одбор) ће имати значајну улогу у прикупљању информација о имовинско-правним односима, обавештавању и информисању крајњих корисника, организовању састанака представника града и ЈУП са крајњим корисницима, пружању помоћи при званичном мерењу површина станова, у припреми урбанистичко- архитектонског конкурса за нове зграде и другим активностима на Пројекту.

Град Краљево је отворио Инфо пулт где је могуће обавестити се о реализацији и актуелном статусу Пројекта и добити све релевантне информације. У раду Инфо пулта ће активну улогу имати и чланови Координационог одбора.