ФИНАНСИРАЊЕ

Пројекат финансирају Република Србија са 8 милиона евра из кредита Развојне банке Савета Европе (ЦЕБ) и Град Краљево у износу процењеном на 5,6 милиона евра, превасходно кроз земљиште, изградњу нове инфраструктуре и спољно уређење.

На реализацији Пројекта учествују Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство финансија Републике Србије, Републичка агенција за становање (РАС), Град Краљево и Инвестициони оквир за Западни Балкан (Western Balkans Investment Freamwork – WBIF).

 

УПРАВЉАЊЕ И МОНИТОРИНГ ПРОЈЕКТА

Град Краљево реализује Пројекат преко Јединице за управљање пројектом (ЈУП) образоване коришћењем постојећих капацитета Градске управе града Краљева и јавних предузећа чији је оснивач град – ЈП “Општинска стамбене агенција” Краљево и Дирекције за планирање и изградњу “Краљево”, уз техничку подршку Инвестиционог оквира за Западни Балкан.

ЈУП је задужен за послове управљања и спровођења Пројекта, мониторинга, извештавања, финансијског менаџмента и уговарања.

ЈУП обезбеђује сталну комуникацију са крајњим корисницима – власницима и корисницима станова, размену информација и консултације преко ИНФО ПУЛТА и електронским путем, односно преко e-mail адресе и интернет странице Пројекта.

Надзор над реализацијом Пројекта и контролу трошења средстава врши Републичка агенција за становање (РАС).

 

slika-KV04