ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ / ЈУП

Јединица за управљање пројектом (ЈУП) је руководилац Пројекта образован од стране Града Краљева.

ЈУП је одоговорна за координацију и техничку помоћ приликом припреме техничке документације и званичног утврђивања величине и структуре постојећих станова, подршку у учешћу крајњих корисника у реализацији Пројекта, организовање урбанистичко- архитектонског конкурса, организацију набавки и уговарања услуга и радова везаних за Пројекат, припрему финансијских и извештаја о напредовању Пројекта, припрему све неопходне документације за споразуме и уговоре, координацију између свих учесника на локалном нивоу, припрему захтева за кредитне транше итд.

Једна од најважнијих активности и одговорности ЈУП-а у процесу имплементације Пројекта је комуникација и омогућавање учешће крајњих корисника у Пројекту.

Информисаност крајњих корисника о правима и обавезама везаним за Пројекат, као и о користима које ће им Пројекат донети могу бити од суштинске важности за његову успешну реализацију.

У сврху остваривања циљеви Пројекта, а имајући у виду велики број корисничких домаћинстава, ЈУП је помогао и иницирао избор представничких тела крајњих корисника, образовање интерних линија комуникације и њихово укључивање у активности инфо-пулта.