ИЗВРШНИ ОДБОР је основно тело за комуникацију између ЈУП-а и крајњих корисника и чине га сви изабрани председници Скупштина зграда.

ИЗВРШНИ ОДБОР:

 

ЗградаПредседник Скупштине станараЗаменик Председника Скупштине станара
1Доситејева 48Драгана Спаловић, 48/28,29Звездана Арсовић, Војин Курсулић
2Доситејева 50Стојанка Пешевић 50/21,22Душанка Митровић
3Доситејева 52-62, 72-78Зоран Хасановић, 56Слободан Антонијевић
4Доситејева 66-68Зоран Ђорђевић, 68/14
5Доситејева 70Живота Виријевић, 70/3,6,11,12Верољуб Миловановић
6Доситејева 80Милан Митић
7Доситејева 82Верољуб Николић, 82/9Љиљана Весковић
8Доситејева 84Јасмина Минић Чапкуновић, 84/23Мирјана Китаноска
9Доситејева 86-92Иван Булатовић, 88/1Марија Бинић
10Доситејева 94-96Драгослав Стевановић, 96/3Радисав Ивановић
11Доситејева 98Милан Карапанџић, 98/12Сандра Вељовић
12Доситејева 100-106Зорица Стаменковић, 106/5
13Доситејева 108-112Мирко Бековић, 110/2Мирољуб Вујичић
14Доситејева 114-120Милан Петровић, 118/5Бојан Стојановић
15Доситејева 122-126Сретен Јовичић, 122/1Александра Стојчић
16Доситејева 128-132Живота Јошовић, 128/7Ружица Чукић
17Доситејева 138Миодраг Ердоглија, 138/2

 

shema