ЦИЉЕВИ И ОПРАВДАНОСТ ПРОЈЕКТА

Пројекат за циљеве има обезбеђивање адекватног стамбеног простора породицама чији су станови оштећени земљотресом и унапређење укупне социо-економске ситуације у насељу.

Нове зграде ће бити изграђене по свим савременим стандардима и нормама архитектонског пројектовања, сеизмичке отпорности, енергетске ефикасности и приступачности и искоришћења простора. Домаћинствима ће тако бити обезбеђени већи, безбеднији и боље опремљени и удобнији станови.

Реализацијом Пројекта ће значајно порасти тржишна вредност имовине власника, како због квалитета нових објеката, тако и услед повећања вредности локације на основу уређења земљишта и изградње инфраструктуре.