ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА ПРВИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ

У Краљеву је, 25.маја 2016. године, одржан редовни састанак учесника у реализацији „Пројекта урбане регенерације стамбеног насеља у Краљеву“.

Развојну банку Савета Европе је представљао регионалне менаџер г-дин Грегор Кржевски, IPF3 г-дин Луис Мецано, а Тим за техничку подршку г-дин Ђорђе Мојовић. На састанку су учествовали и државни секретар г-дин Дејан Трифуновић са сарадницима из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, г-дин Игор Јакшић в.д. директора Републичке агенције за становање, г-ђа Драгана Ратковић представник Министарства финансија и градоначелник Града Краљева г-дин Томислав Илић са сарадницима.

Учесници су информисани да је 25. маја 2016. године од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено- комуналне делатности Градске управе града Краљева издата Грађевинска дозвола за изградњу првог стамбеног објекта са укупно 103 стамбене једнице, чиме је испуњен један од важнијих предуслова за припрему јавне набавке за избор извођача радова. Поред бројних тема и питања од значаја за реализацију Пројекта о којима је било речи, на састанку је констатовано је да предуговоре о размени станова још увек није потписало 56 крајњих корисника, а да је прва половина јула месеца текуће године крајњи рок до којег је неопходно да предуговори буду потписани, како би се омогућио несметани наставак реализације Пројекта.

kraljevo-gd