КВАЛИФИКОВАНИ УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПОСЕТИЛИ КРАЉЕВО И ПРЕДМЕТНУ ЛОКАЦИЈУ

Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење део је донације Европске Уније која се реализује кроз техничку подршку Пројекту урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву.

На конкурс по позиву учествује 8 пројектних бироа/конзорцијума које је након јавног позива у поступку претквалификације одабрао Инвеститор, IPF Техничка подршка пројекту, као најбољеврангиране према квалификационим критеријумима за учешће на конкурсу. Одређено је давуколико буде пријављених, 2 од 8 учесника, у случају да задовољавају наведене услове, будувиз Краљева. Предмет једностепеног анонимног конкурса је израда урбанистичко-вархитектонског решења стамбеног блока “Пиц Мала” у Краљеву, у оквиру Пројекта урбаневрегенерације стамбеног блока у Доситејевој улици у Краљеву.

Конкурс је отпочео уручивањем позива и конкурсне документације 03.08.2015. године, авзавршетак конкурса и избор идејног пројекта је 16.10.2015. године.

Реализација конкурса обухвата и обилазак локације и састанак са корисницима. Представници изабраних пројектних бироа који учествују на конкурсу за идејно урбанистичко- архитектoнско решење стамбеног блока „Пиц мала“ у Доситејевој улици у Краљеву посетили су 18. августа 2015. године локацију на којој ће се градити нови стамбени објекти. Ова посета је организована како би се пројектантима омогућио увид у локацију за изградњу и приближили услови конкурса на самом терену. Осим овога, на састанку са представницима Града Краљева и Јединице за управљање пројектом у Градској кући, представљени су циљеви и концепт Пројекта у оквиру кога се и реализује конкурс. Ближе су презентовани и услови конкурса, а у каснијој дискусији дати су одговори на питања пројектаната и образложени поједини захтеви наведени конкурсним програмом. Такође, пројектантима је дата могућност да се и накнадно, у писаној форми, обрате питањима, како би се разјасниле евентуалне недоумице.

slika-KV10

slika-KV09 - Copy