КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР

Координациони одбор обухвата 5 чланова изабраних из редова чланова Извршног одбора. Изабрани чланови су:

Чланови: 
1Доситејева 70Живота Виријевић
2Доситејева 98Милан Карапанџић
3Доситејева 100-106Зорица Стаменковић
4Доситејева 122-126Сретен Јовичић
5Доситејева 128-132Живота Јошовић