ПОСТУПАК МЕРЕЊА КОРИСНИХ ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИХ СТАНОВА

Неукњижени постојећи станови не могу бити предмет размене за нове станове који ће у оквиру Пројекта бити изграђени.

Мерење корисних површина станова, које организује Град, израда Записника о спецификацији посебних делова објеката и издавање Уверења о спецификацији посебних делова објеката треба да помогну укњижење станова. Градоначелник Града Краљева је ради реализације ових послова донео решења о образовању седам стручних тимова, у чијем саставу се налазе овлашћена лица архитектонске или грађевинске струке.

Трошкови мерења површина, израде записника и издавања уверења не падају на терет крајњих корисника, већ их сноси Град Краљево.

Планирано је да се поменуте активности реализују у периоду од 20. маја до 17. јуна 2015. године. У том циљу је организован низ јавних скупова, на које се позивају сви крајњи корисници, а који претходе почетку мерења и представљају најаву доласка стручних тимова. Одржавање јавних скупова је у згради Скупштине града на Тргу Јована Сарића број 1.

Први тим је  започео мерење станова 20. маја 2015. године у згради број 48, а наставак мерења корисних површина врши се према следећем распореду:

БРОЈ ЗГРАДЕ:ДАТУМ И ВРЕМЕ САСТАНКА: ТЕРМИН ЗА МЕРЕЊЕ:
48Понедељак 18.05.2015.17.00-18.3020.05.-09.06.2015.
50Среда 20.05.2015.17.00-18.1525.05.-12.06.2015.
70Среда 20.05.2015.18.30-20.0025.05.-12.06.2015.
66-68Четвртак 21.05.2015.17.00-18.1528.05.-05.06.2015.
80Четвртак 21.05.2015.17.00-18.1525.05.-27.05.2015.
82-84Четвртак 21.05.2015.18.30-20.0008.06.-10.06.2015.
138Четвртак 21.05.2015.18.30-20.0025.05.-28.05.2015.
86-88-90Уторак 26.05.2015.17.00-18.1528.05.-05.06.2015.
92Уторак 26.05.2015.17.00-18.1528.05.-03.06.2015.
94Уторак 26.05.2015.17.00-18.1511.06.-12.06.2015.
96Уторак 26.05.2015.17.00-18.1503.06.-11.06.2015.
98Уторак 26.05.2015.18.30-20.0003.06.-11.06.2015.
100-102-104Уторак 26.05.2015.18.30-20.0008.06.-12.06.2015.
106Уторак 26.05.2015.18.30-20.0008.06.-12.06.2015.
52-78Уторак 26.05.2015.18.30-20.0011.06.-17.06.2015.
108-110-112Среда 27.05.2015.17.00-18.1511.06.-17.06.2015.
114-116-118Среда 27.05.2015.17.00-18.1529.05.-05.06.2015.
120Среда 27.05.2015.17.00-18.1508.06.-12.06.2015.
122-124-126Среда 27.05.2015.18.30-20.0001.06.-09.06.2015.
128-130-132Среда 27.05.2015.18.30-20.0008.06.-12.06.2015.