РАСПОРЕД ПОЈЕДИНАЧНИХ САСТАНАКА СА СКУПШТИНАМА ЗГРАДА

У предстојећем периоду биће организован низ састанака са скупштинама зграда и крајњим корисницима, а који претходе почетку поступака мерења површина станова и представљају најаву стручних тимова.

Ови састанци одржаће се у згради Скупштине града (Трг Јована Сарића бр. 1) према следећем распореду:

1ДОСИТЕЈЕВА 48
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Понедељак 18.05.2015.
17.00-18.30
ТИМ I
20.05.-12.06.2015.
2ДОСИТЕЈЕВА 50
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Среда 20.05.2015.
17.00-18.15
ТИМ II
25.05.-09.06.2015.
3ДОСИТЕЈЕВА 52-78
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Уторак 26.05.2015.
18.30-20.00
ТИМ V
11.06.-15.06.2015.
4ДОСИТЕЈЕВА 66-68
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Четвртак 21.05.2015.
17.00-18.15
ТИМ IV
28.05.-03.06.2015.
5ДОСИТЕЈЕВА 70
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Среда 20.05.2015.
18.30-20.00
ТИМ III
25.05.-09.06.2015.
6ДОСИТЕЈЕВА 80
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Четвртак 21.05.2015.
17.00-18.15
ТИМ IV
25.05.-27.05.2015.
7ДОСИТЕЈЕВА 82-84
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Четвртак 21.05.2015.
18.30-20.00
ТИМ IV
08.06.-10.06.2015.
8ДОСИТЕЈЕВА 86-88-90
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Уторак 26.05.2015.
17.00-18.15
ТИМ VI
28.05.-03.06.2015.
9ДОСИТЕЈЕВА 92
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Уторак 26.05.2015.
17.00-18.15
ТИМ V
28.05.-02.06.2015.
10ДОСИТЕЈЕВА 94
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Уторак 26.05.2015.
17.00-18.15
ТИМ IV
11.06.-12.06.2015.
11ДОСИТЕЈЕВА 96
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Уторак 26.05.2015.
17.00-18.15
ТИМ V
03.06.-09.06.2015.
12ДОСИТЕЈЕВА 98
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Уторак 26.05.2015.
18.30-20.00
ТИМ V
03.06.-09.06.2015.
13ДОСИТЕЈЕВА 100-102-104
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Уторак 26.05.2015.
18.30-20.00
ТИМ VI
08.06.-11.06.2015.
14ДОСИТЕЈЕВА 106
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Уторак 26.05.2015.
18.30-20.00
ТИМ V
08.06.-11.06.2015.
15ДОСИТЕЈЕВА 108-110-112
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Среда 27.05.2015.
17.00-18.15
ТИМ VI
11.06.-15.06.2015.
16ДОСИТЕЈЕВА 114-116-118
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Среда 27.05.2015.
17.00-18.15
ТИМ VII
29.05.-03.06.2015.
17ДОСИТЕЈЕВА 120
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Среда 27.05.2015.
17.00-18.15
ТИМ V
08.06.-11.06.2015.
18ДОСИТЕЈЕВА 122-124-126
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Среда 27.05.2015.
18.30-20.00
ТИМ VII
01.06.-08.06.2015.
19ДОСИТЕЈЕВА 128-130-132
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Среда 27.05.2015.
18.30-20.00
ТИМ VII
08.06.-11.06.2015.
20ДОСИТЕЈЕВА 138
Датум и време састанка:Тим и термин за мерење површина:
Четвртак 21.05.2015.
18.30-20.00
ТИМ VII
25.05.-28.05.2015.