САСТАНАК СА ВЛАСНИЦИМА И СУВЛАСНИЦИМА СТАНОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА II ФАЗУ ПРЕСЕЉЕЊА

У сали 1 зграде Скупштине Града Краљева је 29.01.2016. године одржан заједнички састанак власника и сувласника постојећих станова чије је пресељење предвиђено у оквиру II фазе реализације пројекта. На састанку су подељени каталози нових станова и представљен поступак избора и расподеле станова и потписивања предуговора о размени, као и рокови предвиђени за његово спровођење. II фаза пресељења обухвата 81 стан.

Договорна расподела и избор станова у оквиру скупштина зграда је реализована у периоду од 29. јануара до 02. фебруара 2016. године, а 03.02.2016. године је организована лутријска расподела за 17 нерасподељених станова.

 

0002

 

0003