ЈАВНИ ПОЗИВ

МЕЂУНАРОДНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за изградњу зграде од 106 станова у склопу реализације Пројекта стамбене обнове од последица земљотреса Фаза 1, Краљево, Србија

Број набавке: 404-02-64/2017-02 од 10.04.2017.

 

Планиране активности:

Овај уговор односи се на Фазу 1 Пројекта и садржи следеће:

 • Радове на изградњи зграде, укључујући све неопходне грађевинске и грађевинско-занатске радове и радове на инсталацијама за једну стамбену зграду са два улаза, са укупно 106 станова, величине од 27 м2 до 112 м2 и заједничкикм просторијама, укупне бруто површине 6.874 м2 у Краљеву.
 • Предвиђени период изградње не би требало да буде дужи од 18 месеци, почев од новембра 2017.

 

Опис Пројекта:

Република Србија и град Краљево, у сарадњи са Развојном банком Савета Европе, финансирају Пројекат стамбене обнове од последица земљотреса у Краљеву. Цео Пројекат се састоји од рушења 21 постојеће зграде и изградње 4 нове осмоспратнице у насељу у улици Доситејевој у Краљеву. Пројектом ће се преселити 366 домаћинстава који живе у сопственим становима или су закупци таквих станова у јавној својини, који су непоправљиво оштећени у земљотресу који је задесио град Краљево и централне делове Србије новембра 2010. Пројекат ће бити реализован у три сукцесивне фазе.

Јавни позив се односи само на Фазу 1.

Критеријум за избор најповољније понуде биће најповољнија цена технички исправне и одговарајуће понуде.

 

Рок за доставу понуда:

Понуде морају да буду достављене најкасније до среде, 16.08.2017. у канцеларији:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
VIII спрат, канцеларија бр 35
Немањина 22-28
11000 Београд
Tел: +381 11 362 2271

Извођач ће бити изабран од стране Комисије за јавну набавку, коју чине представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Краљева.

Радови ће бити реализовани под ФИДИК условима уговора о грађењу (FIDIC MDB Harmonized Construction Contract General Conditions).

Набавка ће се спровести кроз међународни отворени поступак, у складу са Смерницама за набавке добара, радова и услуга Развојне банке Савета Европе (CEB Guidelines for Procurement of Supply, Works and Services, version September 2011). Отворена је за понуђаче из свих земаља и у складу је са поменутим смерницама.

Гаранција за озбиљност понуде: 30,000 EUR

Тендерска документација и информације могу се добити:

 • Електронском поштом, захтевом на адресу: kraljevoproject@wbif-ipf3.eu или
 • У канцеларији:
  Техничка подршка Пројекту стамбене обнове од последица земљотреса у Краљеву
  Mott MacDonald IPF Consortium,
  Књегиње Зорке 2 / 1. спрат
  11000 Београд,
  уз обавезну претходну најаву посете и-мејлом или телефонирањем задуженој особи: Ђорђе Мојовић (+381 63 1028312)

 

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ
У PDF ФОРМАТУ