ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ I ФАЗЕ

Радови на изградњи зграде са 106 станова у оквиру I фазе Пројекта су отпочели 16.07.2018. године и изводе се у складу са уговореном динамиком.

Уговорени рок за завршетак радова је 16.01.2020. године.

По окончању припремних и земљаних радова, 21.08.2018. године је изливена армиранобетонска контра-плоча.

 

1-Ispitivanje-nosivosti-tla

1) Испитивање носивости тла

 

2-Siroki-iskop-I

2) Широки ископ за прву зграду

 

3-Ugradnja-tampon-sloja

3) Уградња тампонског слоја

 

4-Izlivanje-KP

4) Изливање контра-плоче

 

5-Povezivanje-arm-KP

5) Повезивање арматуре контра-плоче

 

6-Hor-Hi-KP

6) Хоризонтална хидроизолација