У ТОКУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЗГРАДЕ I ФАЗЕ

Носећа армирано-бетонска конструкција I зграде са 106 станова изливена до нивоа IV спрата.

Упоредо се на нижим спратовима изводе грађевинско- занатски и инсталатерски радови.

 

AB-zidovi-4-sprata

АБ зидови IV спрата и изливање МК изнад дела IV спрата (24.04.2019)