ЈАВНИ ПОЗИВ

МЕЂУНАРОДНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за рушење 7 оштећених стамбених зграда и за изградњу зграде од 86 станова у склопу реализације Пројекта стамбене обнове од последица земљотреса Фаза 2, Краљево, Србија

Број набавке: 404-02-45/2/2019-20 од 26. августа 2019. год.

 

Планиране активности:

Овај уговор односи се на Фазу 2 Пројекта и садржи следеће:

  • Рушење 7 постојећих стамбених објеката бруто површине 5.067 м2, из којих су се иселили станари усељени у зграду Фазе 1, ради припреме локације на којој ће се градити нова зграда. Рушење се изводи у складу са Пројектом рушења који обезбеђује Наручилац.
  • Радови на изградњи зграде, укључујући све неопходне грађевинске и грађевинско-занатске радове и радове на инсталацијама за једну стамбену зграду са три улаза, са укупно 86 станова, величине од 27 м2 до 112 м2 и заједничкикм просторијама, укупне бруто површине 7.549 м2 у Краљеву. Грађевински радови ће се изводити у складу са Пројектом за извођење који обезбеђује Наручилац.
  • Рок за рушење и изградњу не сме бити дужи од 20 месеци укупно, почев од датума почетка извођења радова.

 

Опис Пројекта:

Република Србија и град Краљево, у сарадњи са Развојном банком Савета Европе, финансирају Пројекат стамбене обнове од последица земљотреса у Краљеву. Цео Пројекат се састоји од рушења 21 постојеће зграде и изградње 4 нове осмоспратнице у насељу у улици Доситејевој у Краљеву. Пројектом ће се преселити 366 домаћинстава који живе у сопственим становима или су закупци таквих станова у јавној својини, који су непоправљиво оштећени у земљотресу који је задесио град Краљево и централне делове Србије новембра 2010. године. Пројекат ће бити реализован у три сукцесивне фазе.

Критеријум за избор најповољније понуде биће најнижа понуђена цена за технички исправне и одговарајуће понуде.

 

Рок за доставу понуда:

Рок за достављање понуда је петак 18. октобар 2019. године до 10 часова на адресу:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
VIII спрат, канцеларија бр. 35
Немањина 22-26
11000 Београд
Tел: +381 11 362 2271

Извођач ће бити изабран од стране Комисије за јавну набавку, коју чине представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Краљева.

Радови ће бити реализовани под ФИДИК условима уговора о грађењу (“Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer”, International Federation of Consulting Engineers, First edition: FIDIC 1999, published by Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)).

Набавка ће се спровести кроз међународни отворени поступак, у складу са Смерницама за набавке добара, радова и услуга Развојне банке Савета Европе (CEB Guidelines for Procurement of Supply, Works and Services, version September 2011). Отворена је за понуђаче из свих земаља и у складу је са поменутим смерницама.

Гаранција за озбиљност понуде: 36,000 EUR

 

Тендерска документација може се преузети са:

  • Званичне интернет странице Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: www.mgsi.gov.rs

Све информације у вези са јавном набавком могу се добити слањем захтева на следеће e-mail адресе:

  • jelena.lukic@mgsi.gov.rs
  • jup.kraljevo@gmail.com

 

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ
У PDF ФОРМАТУ