ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 29. марта 2018. године закључен је уговор о извођењу радова са предузећем „Љуба Инвест“ из Параћина.