ПРВИ САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

Са председницима скупштина зграда је 28. априла 2015. год. одржан састанак на коме им је представљен планирани начин комуникације и учешћа крајњих корисника – власника и корисника постојећих станова у реализацији пројекта.

Састанку су присуствовали и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Републичке агенције за становање, Канцеларије за европске интеграције и Пројекта техничке подршке (WBIF IPF-3, Mott McDonald).

Присутни су обавештени о предстојећим активностима и потреби образовања представничких тела – Извршног и Координационог одбора и изложен им је динамички план активности до почетка грађевинских радова на изградњи нових објеката.

Државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре г-дин Дејан Трифуновић је изразио спремност министарства да, у сарадњи са Министарством финансија, реализује све послове који се односе на преузимање кредита, али уз услов претходно обезбеђене сагласности свих крајњих корисника о прихватању пројекта и предвиђене размене станова.

 

 

slika-KV05