ДРУГИ САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

Са председницима скупштина зграда 11. маја 2015. год. одржан је састанак на коме је верификован Извршни одбор, који чине свих 17 председника скупштина зграда, и извршено гласање и избор Координационог одбора од 5 чланова.

Представници Јединице за управљање пројектом су упознали Извршни одбор са планираним распоредом јавних скупова за поједничне зграде на које се, у периоду од 18. до 27. маја, позивају сви крајњи корисници.

Извршни одбор је обавештен о образовању седам тимова, у чијем су саставу овлашћена лица архитектонске или грађевинске струке, а који ће упоредо са организовањем поменутих јавних скупова бити упућени на локацију са задатком да изврше званично мерење корисних површина постојећих станова.