ПРЕДСТАВНИЦИ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

Улога представничких тела је да успостави поверење између крајњих корисника и представника града и ЈУП и осигура добар двосмерни проток информација. Представници корисника ће допринети остваривању потпуне сагласности корисника са Пројектом, помоћи решавање отворених питања (нпр. утврђивања власништва) и, очекивано, преузети кључну одговорност у активирању и мобилизацији становника насеља.

Званично репрезентативно тело крајњих корисника је Извршни одбор, који чине изабрани председници Скупштина зграда. Извршни одбор је главно тело за комуникацију између ЈУП-а и власника станова. Извршни одбор ће учествовати на састанцима – округлим столовима на којима ће бити представљене детаљне информације о Пројекту и текућим активностима и разматрана отворена питања и предлози за њихово решавање.

Из састава Извршног одбора је изабран Координациони одбор од 5 чланова, који ће непосредно сарађивати са ЈУП. Координациони одбор и ЈУП ће на редовним састанцима дискутовати и анализирати напредак Пројекта. За његове чланове ЈУП ће организовати комуникационе тренинге и обуку. Координациони одбор ће учествовати у раду Инфо пулта, у прикупљању података о имовинском статусу власника станова и мерењима на локацији и дефинисању параметара на основу којих ће се организовати урбанистичко-архитектонски конкурс за нове зграде и уређење локације.